کوره بلند میبد

کارفرما: شرکت فولاد میبد

محصول نهایی : چدن

ظرفیت تولید: 000/300 تن در سال

هدف از اجرای پروژه : احداث کارخانه تولید چدن به روش کوره بلند 

تعهدات شرکت قائم رضا : سرمایه گذاری،طراحی،مهندسی، اجرای عملیات سیویل،ساخت و تامین سازه های فلزی ،تجهیزات مکانیکیو برقی و نصب و راه اندازی (EPC+F)

همکار: شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک

مشاور:شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک

موقعیت جغرافیایی: ذوب آهن اصفهان

تاریخ بهره برداری:1383