کوره بلند شماره 3 طرح توازن ذوب آهن اصفهان

‌کارفرما: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

محصول نهایی : چدن مذاب

ظرفیت تولید: 1/400/000تن کک در سال

هدف  از اجرای پروژه : احداث کارخانه تولید چدن به روش کوره بلند

تعهدات شرکت قائم رضا بعنوان پیمانکار اصلی: مهندسی، ساخت و تامین سازه های فلزی ،تجهیزات مکانیکی و برقی و همچنین نظارت بر نصب و راه اندازی

همکار:شرکت پوسکو(کره جنوبی)

مشاور:شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک

موقعیت جغرافیایی: ذوب آهن اصفهان

تاریخ بهره برداری:1388