وقوع حادثه در ۲۷۰ معدن طی سال ۱۴۰۰

به گزارش ماین نیوز، مرکز آمار ایران گزارش «بررسی روند وضعیت بهداشت و ایمنی معادن در حال بهره‌برداری کشور طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰» را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۰ در ۲۷۰ معدن کشور حادثه اتفاق افتاده است. از بین فعالیت‌های مختلف در معادن شن و ماسه (۵۳ معدن)، سنگ تزئینی ۵۱(معدن)، زغالسنگ (۴۴ معدن) بیشترین معادنی بودند که حداقل وقوع یک حادثه را تجربه کرده‌اند.

  • خطرخیزی ۴۳ درصد معادن زغالسنگ

 

از نظر تعداد حوادثی که در معادن رخ داده نسبت به کل معادن در هر فعالیت، معادل زغالسنگ ۴۳.۶ درصد حوادث را تجربه کرده‌اند. بعد از آن معادن نیکل آنتیموان، تیتانیوم با ۳۳.۳ درصد و طلا با ۲۵ درصد حوادث در گروه پرخطرترین‌ها بوده‌اند.

طی سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ سهم معادن حادثه اتفاق افتاده از کل معادن در کشور از ۶.۹ درصد به ۴.۵ درصد کاهش یافته است که متوسط نرخ رشد سالانه منفی ۱۰ درصد را نشان می‌دهد. همچنین طبق نتایج طرح آمارگیری از معادن در حال بهره‌برداری کشور در سال ۱۴۰۰، از مجموع ۶ هزار و ۲۵ معدن در حال بهره‌برداری در کشور در ۲۷۰ معدن، ۱۴۰۶ حادثه اتفاق افتاده است.

با بررسی تعداد وقوع حادثه در معادن دارای حادثه در سال ۱۴۰۰، ملاحظه می‌شود که معادن استخراج سنگ آهن، زغالسنگ و شن و ماسه به ترتیب با ۳۹۰، ۳۶۸، ۱۸۷ حادثه بیشترین تعداد وقوع حادثه را به خود اختصاص داده‌اند.

از نظر تعداد وقوع حادثه به کل معادن در هر فعالیت، بیشترین حوادث به ترتیب در معادن زغالسنگ با ۳۶۴.۴ درصد، سنگ آهن ۱۵۶ درصد و سنگ مس ۱۰۶.۸ درصد بوده است.

  • روند کاهشی حوادث رخ داده در معادن 

 

 

بر اساس گزارش منتشر شده، در بازه زمانی ۹۶ تا ۱۴۰۰ تعداد حوادث رخ داده در معادن از نظر تعداد روند کاهشی داشته است.

در این گززارش آمده است که از ۱۸۷۶ حادثه در سال ۱۳۹۶ تعداد حوادث رخ داده در معادن به ۱۴۰۶ حادثه در سال ۱۴۰۰ رسیده است. به این ترتیب، حوادث در معادن کاهشی معادل منفی ۲۵ درصد داشته است. متوسط تعداد وقوع حوادث در معادن حادثه اتفاق افتاده از ۵.۱ درصد در سال ۹۶ به ۵.۲ درصد در سال ۱۴۰۰ با متوسط نرخ رشد سالانه ۱.۶ درصدی رسیده است. بنابراین ایمنی در معادنی که قبلا دچار حادثه شده‌اند، روند بهتری یافته است.

  • کاهش نیم درصدی افراد حادثه دیده در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل 

گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰ از مجموع ۱۳۰ هزار و ۳۵۸ نفر شاغل در معادن در حال بهره‌برداری کشور، یک هزار و ۴۴۶ نفر معادل ۱.۱ درصد دچار حادثه شده‌اند که نسبت به سال قبل، کاهشی معادل نیم درصد را نشان می‌دهد.

بیشترین افراد آسیب دیده مربوط به معادن سنگ آهن با ۲۹.۶ درصد، استخراج زغالسنگ با ۲۵.۴ درصد و استخراج شن و ماسه با ۱۲.۹ درصد بوده است.

از نظر تعداد افرد حادثه دیدده نسبت به کل شاغلان در هر فعالیت، معادن زغالسنگ با ۲.۶ درصد، نیکل آنتیموان و تیتانیوم با ۲.۴ درصد و منگنز با ۲.۱ درصد بیشترین افراد حادثه دیده را داشته‌اند.

 

 

  • کاهش آسیب دیدگی در بازه ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ 

طی بازه ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ درصد شاغلین آسیب دیده از کل شاغلین در معادن کشور از ۱.۹ درصد سال ۹۶ به ۱.۱ درصد در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است که بیانگر متوسط نرخ رشد سالانه منفی ۱۱.۲ درصدی در طی این سال‌ها بوده است.

در سال ۱۴۰۰ از بین ۱۴۴۶ فرد آسیب دیده، ۱۳۸۷ نفر (معادل ۹۵.۴ درصد) بهبود کامل یافته‌اند و تنها ۳۵ نفر (معادل ۲.۴ درصد) از افراد بر اثر حوادث معدنی درگذشته‌اند. مابقی افرادآسیب دیده یعنی ۳۲ نفر دچار از کار افتادگی جزئی و نقص عضو شده‌اند. در این سال از کار افتادگی کلی گزارش نشده است.