مدلسازی جداسازی گندله خام سنگ آهن با سرند غلطکی در واحد گندله سازی بروش المان گسسته

مدلسازی جداسازی گندله خام سنگ آهن با سرند غلطکی در واحد گندله سازی بروش المان گسسته

گندله سازي از فراینده هاي با اهمیت زنجیره تولید فولاد میباشد.در سال 2018 حدود 38 میلیون تن گندله در ایران تولید شده که در واحد هاي احیا مستیم براي تولید آهن اسفنجی شارژ شده است.گندله هاي خام در دیسک هاي گندله ساز واحد گندله سازي تولید میشوند سپس وارد سرند هاي غلطکی میشوند. سایزهاي 8 تا 16 میلیمتر آنها که براي ادامه فرایند مناسب است جدا و به کوره هاي پخت هدایت میشوند و گندله هاي ریزدانه و درشت دانه به مخازن شارژ گندله سازها برگشت داده میشوند. براي مدلسازي گندله ها از روش متداول المان گسسته استفاده شده است که با استفاده از خصوصیات فیزیکی و همچنین مدل برخورد نیروهاي برخورد بین دانه ها را محاسبه و رفتار دانه ها را در عبور از سرند شبیه سازي کرده است. یک دستگاه سرند با روش متداول المان گسسته EDEM غلطکی با 55 غلطک به طول 4 متر در این بررسی توسط برنامه 4.0.0 شبیه سازي شده است و گزارش هایی از صحت عملکرد سرند در مرحله پست-آنالیز ارایه شده است.

 

گردآورنده : مهندس آیدین صادقیان‌پور

کارشناس ارشد مکانیک و مدیر تحقیق و توسعه مجتمع صنایع قائم‌رضا

 

برای مطالعه کامل مقاله فایل زیر را دانلود کنید: