فعالیت‌های معدنی

فعالیت‌های معدنی

حوزه معدن

طبق ارزیابی ها ، سه رکن اساسی رشد و توسعه کشور در سال های آتی به شرح زیر می باشد:

1--شاخص های زیر ساخت

2-فن آوری

3-جهانی شدن

بنابراین یکی از مهمترین زیر بخش های توسعه اقتصادی در کشورهای معدن خیز ، اقتصاد معدنی است که می تواند موجب جذب سرمایه ها، درآمدزایی، اشتغال زایی و ارز آوری شود.

پیرو سوابق اجرایی مجتمع صنایع قائم رضا، این مجموعه در راستای اهداف بلند مدت خود اقدام به تاسیس واحد معدنی با هدف گسترش فعالیت های معدنی، فعالیت های مهندسی، مشاوره و اجرا نموده است. اهداف این مجموعه شامل موارد زیر است :

- ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی و اجرای آنها

- توجیه فنی و اقتصادی پروژه های معدنی

- سرمایه گذاری و مشارکت در طرح های معدنی جهت ایجاد ارزش افزوده

- بازرگانی و فروش مواد معدنی - تامین تجهیزات مورد نیاز معادن

- تامین مواد اولیه مورد نیاز در صنایع نسوز و فولاد کشور

- توسعه زیر ساخت های اطلاعاتی و ارتباطی در حوزه معدن و گسترش فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی - استفاده از شرکت های دانش بنیان جهت بکارگیری از تکنولوژیهای جدید در فرآیند معدن کاری

- شناسایی کارشناسان مجرب ، همکاری مشاوره ای و آموزش نیروی انسانی کارآمد

- همکاری با شرکت های داخلی و خارجی در حوزه معدن و انتقال تجربیات با آنها در زمینه های مختلف

- توسعه کارآفرینی و ایجاد فرصت های شغلی در جهت مسئولیت اجتماعی خود