شناسایی ذخایر پنهان معدنی

به گزارش ماین نیوز، آقای رضا جدیدی مدیرکل برنامه ریزی و فناوری اطلاعات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی افزود: تاکنون حدود ۷۵۰ هزار کیلومتر خطی برای شناسایی اکتشاف ذخایر پنهان به روش ژئوفیزیک هوایی انجام شده است.وی با بیان اینکه نیازمند اکتشافات عمقی هستیم گفت: ما نیازمند اکتشاف ذخایر جدید مواد فلزی به ویژه آهن، بوکسید و طلا هستیم.

 مس، وضع بسیار بهتری دارد سرب و روی نیز وضعیت مناسبی دارد، اما باز هم باید توسعه اکتشاف آن را درنظر گرفت.سازمان زمین شناسی در حوزه اکتشافات عمقی از نیمه دهه ۸۰، حدود ۱۵ سال است که بحث اکتشاف به روش ژئوفیزیک هوایی انجام می‌دهد.

مدیرکل برنامه ریزی و فناوری اطلاعات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی درباره جایگاه ایران در بحث مواد معدنی گفت: در حوزه ذخایر معدنی جایگاه جمهوری اسلامی ایران جایگاه مناسبی است و علت آن تنوع ساختار‌های زمین شناسی، تیپ‌های معدنی شناخته شده و محیط‌های مناسب برای رخداد مواد معدنی است.

 

با وجود هفت درصد ذخایر معدنی جهان در ایران  آمار چندگانه مشکلی است که در بحث میزان ذخایر قطعی وجود دارد در حالی که آمار‌ها باید به صورت یکپارچه باشد تا ما بتوانیم برنامه‌ریزی هدفمند در بحث اکتشاف و نظام صادرات و واردات موادمعدنی داشته باشیم، اما هم اکنون این به خوبی انجام نمی‌شود.

آمار میزان ذخایر قطعی کشور به تفکیک ماده معدنی و حجم برداشت شفاف و روشن نیست به علت اینکه نهاد‌های مختلف اقدام به تولید آمار می‌کنند و باید یک همگرایی در بحث آمار ایجاد شود تا برنامه‌ریزی هدفمندی در حوزه اکتشاف و ذخایر معدنی داشته باشیم.

در بعضی از مواد معدنی حائز رتبه هستیم.در ذخایر فلزی حائز رتبه در دنیا هستیم، اما میزان ذخایر مختلف است به عنوان مثال در حوزه ذخایر مس کشور هفت میلیارد و نیم تن ذخیره مس و در حوزه سنگ آهن سه و هشت دهم میلیارد تن سنگ آهن داریم.اگر ما با همین سبک اکتشاف را انجام دهیم و به عمق نرویم دچار مشکل خواهیم شد.

جدیدی بر سرعت بخشیدن به اکتشافات عمقی به روش ژئوفیزیک هوایی که از نیمه دهه ۸۰ آغاز شده تاکید کرد و افزود: باید روش‌های حفاری‌های عمیق اکتشافی شکل گیرد، اما آن چیزی که هم اکنون به ما نشان می‌دهد آن است که با مصرف ذخایر نزدیک به ۱۱۰ تا ۱۱۲ میلیون تن در سال، میزان ذخایر ما تا ۱۴ سال آینده با یک کاهش جدی مواجه خواهد شد که باید برای آن فکری کرد.