راه اندازی و بهره‌برداری پروژه RO3 فولاد مبارکه اصفهان

پروژه راه اندازی و بهره‌برداری از واحد RO3 فولاد مبارکه اصفهان با هدایت و رهبری مدیریت محترم عامل و به همت تیم فنی و مهندسین توانمند مجتمع صنایع قائم‌رضا اجرایی شد.این پروژه با دبی 160 مترمکعب بر ساعت باوردی ریجکت 19000 میکرو زیمنس و خروجی 20 میکروزیمنس از تاریخ 1402/11/16 تا کنون به صورت مستمر در حال کار میباشد.در راستای تکمیل پروژه RO2 شرکت فولاد مبارکه اصفهان اقدام به تعریف پروژه جدید کرد که مجتمع صنایع قائم‌رضا مجری این طرح بوده است.