دولت ترکیه بازار بین المللی سنگ را از ایران گرفت

به گزارش ماین نیوز، محسن میرزایی اظهار کرد: گردش مالی سنگ های تزئیتی دنیا بین ۲۰ الی ۲۴ میلیارد دلار در بخش بلوک و فرآوری شده است درحالی که این رقم در ایران سال گذشته ۲۰۰ میلیون دلار بود که یک بیستم گردش مالی دنیا است.

وی افزود: ایران در معدن سنگ تزئینی و فلزی اکتشاف جدیدی انجام نداده است و با این اکتشاف ذخایر ما چهار میلیون تن است؛ حال اگر اکتشافات به روزی انجام شود این رقم دو تا سه برابر خواهد شد.

 

نایب رئیس انجمن سنگ ایران با بیان این که طی سال های اخیر بیشترین استخراجی که داشتیم ۱۵ میلیون تن بوده که فقط یک سال رقم خورد، گفت: اگر اکتشاف جدیدی انجام ندهیم برای ۴۰۰ سال سال آینده ذخایر ما قابلیت ارائه به بازار خواهد داشت.

۶۵ درصد حقوق دولتی معادن باید به معدن بازگردد و صرف زیرساخت ها و اکتشاف زیرنظر دولت بشود تا معادن بهتر و بیشتری دست یابیم اما این قانون اجرا نمی شود.میرزایی در توضیح مقایسه بازار سنگ ایران و ترکیه گفت: گرچه سوخت و انرژی در ترکیه از ایران گرانتر است اما سرمایه گذاری در حوزه معدن توسط دولت و با حمایت دولت انجام می شود و باعث شد تا در بازار بین المللی جایگزین سنگ ایران شود.