دریافت تندیس برگزیدگی انقلاب صنعتی چهارم در صنعت فولاد با رویکرد هوش مصنوعی

 

دریافت تندیس برگزیدگی انقلاب صنعتی چهارم در صنعت فولاد با رویکرد هوش مصنوعی 

سمپوزیم فولاد با رویکرد هوش مصنوعی تلاش در راستای اغناء روحیه جستجوگری و کاوشگری مدیران صنعت فولاد کشور برای همکاری، نوآوری و تسریع در توسعه راه حل هایی از طریق هوش مصنوعی می باشد که منجر به کسب معلومات و اطلاع از یافته های جدید در عرصه علم و دانش می شود. این سمپوزیوم به تجمیع تجربیات، برقراری ارتباط مستقیم و رودر روی پژوهشگران، محققین و ایجاد زمینه ای برای فعالیتهای جمعی در صنعت فولاد کشورکمک شایانی می نماید.