تحقق هدف ملی تامین آب پایدار

به گزارش ماین نیوز، در مسیر خط نخست انتقال آب به فلات مرکزی؛ خطی دیگر به موازات خط نخست تعریف شده است. طول این پروژه 734 کیلومتر و حجم آب تصفیه شده آن 200 میلیون متر مکعب است و به استان های هرمزگان، کرمان و یزد جاری می شود.

میزان سرمایه گذاری در این خط 872 میلیون یورو(ارزی) و 102 هزار میلیارد تومان است. این خط قرار است طی سال 1406 به بهره برداری برسد.احداث این مسیر برای 4 هزار نفر اشتغال ایجاد می کند. شرکت های گل گهر، ملی صنایع مس ایران و چادرملو از بزرگان بخش معدن و صنایع معدنی هستند که در این خط سرمایه گذاری کرده اند.