برگزاری دوره جدید رفتار سازمانی در مجتمع صنایع قائم‌رضا

دور جدید کلاس رفتار سازمانی برای کارشناسان مجتمع صنایع قائم‌رضا در حال برگزاری است.این دوره که توسط دکتر تیموری، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان تدریس میشود،شامل سرفصل های اصلی و کاربردی در راستای ارتقا تعامل و ارتباط پرسنل با مدیران و همکاران خود میباشد.