برج‌های خنک‌کننده پالایشگاه کرمانشاه

کارفرما: شركت پالایش نفت كرمانشاه
ظرفیت تولید: 3،500  متر مكعب در ساعت
هدف از اجرای پروژه: ایجاد سیكل گردشی آب برای پالایشگاه كرمانشاه
تعهدات شـركت قائم رضا:  مهندسـی ، تأمین و ساخت و نصب سازه ها و تجهیزات مكانیكی و برج خنك كننده (سـیكل گردشـی آب)
همكار: مارلی (انگلستان)
مشاور: شركت مهندسی بین المللی فولاد تكنیك
موقعیت جغرافیایی: شهرستان كرمانشاه
تاریخ بهره برداری:  1386