ایمنی و سلامت در صنعت فولاد جهان در سال 2023

ایمنی و سلامت در صنعت فولاد جهان در سال 2023

 

تولید فولاد شامل فرآیندهایی با خطرات ذاتی است که نیاز به مدیریت دقیق دارد. تمرکز مدیریت ایمنی فرآیند به محافظت از افراد درون شرکت محدود نمی شود، بلکه شامل محیط، دارایی ها و جامعه اطراف نیز می شود. آمار ایمنی برای سال 2022 از داده های ارائه شده توسط 55 سازمان به دست آمده است که 60 درصد از اعضای فولاد جهان را نشان می دهند. از نظر عملکرد کلی صنعت فولاد، این مطالعه پیشرفت را نشان می دهد و شاخص های تاخیر به پایین ترین حد خود رسیده است. با این حال، علیرغم این دلیل برای خوشبینی محتاطانه، مهم است که بدانیم در سال 2022 ، 90 مورد مرگ و میر در world steel گزارش شده است و به طور معمول حدود 20 ٪ از حوادث دارای پتانسیل تبدیل شدن به جراحات جدی یا مرگ و میر هستند. تمرکز باید بر کاهش و حذف تلفات در سراسر صنعت فولاد باقی بماند...

 

گردآورندگان: مهندس امیر حسین مشتاقی - مهندس مسعود بقالپور

 

مهندس امیر حسین مشتاقی مدیر HSE مجتمع صنایع قائم‌رضا

مهندس مسعود بقالپور مدیر عامل محترم مجتمع صنایع قائم‌رضا

 

 

برای مطالعه کامل مقاله فایل زیر را دانلود کنید: