انقلاب لیتیومی افغانستان

ظرفیت های آشکار و پنهان معدنی افغانستان از جمله لیتیوم سبب شده است کشورهای منطقه و فرا منطقه برنامه های بلند مدتی را برای سرمایه گذاری در این کشور طراحی کنند. این روزها به نظر می رسد که همسایه شرقی ایران به کانون توجه معدنی قدرت های جهانی در حوزه معادن بدل شده است.

به گزارش معدن ۲۴، ظرفیت‌های پنهان معادن افغانستان سبب شده است که برخی کشورها و قدرت‌های بزرگ اقتصادی دنیا به فکر سرمایه‌گذاری در این کشور افتاده باشند. چینی ها، آمریکایی ها و حتی هندی ها و پاکستانی ها از جمله کشورهایی هستند که طی دو سه سال اخیر به طور جدی نقشه سرمایه گذاری در همسایه شرقی ایران را طراحی کرده اند. 

افغانستان یکی از سرزمین های بکر منطقه به لحاظ معدنی است. وجود ذخایر غنی لیتیوم به عنوان یک ماده معدنی استثنایی و کمیاب در دنیا سبب شده است که بسیاری از توجه ها به سمت این کشور جلب شود.امروز ذخایر معدنی لیتیوم در این کشور به میزانی است که حتی آن را با کشور بولیوی که بیشترین ذخایر لیتیوم در دنیا را دارد مقایسه می کنند. حالا به نظر می رسد که طالبان به عنوان دولت حاکم بر افغانستان حساب ویژه ای بر لیتیوم های آشکار و پنهان خود باز کرده تا پای خارجی ها را به داخل مرزهای خود با هدف سرمایه گذرای باز کند.

در دهه های گذشته افغانستان به محلی تبدیل شد که انواع ناآرامی ها و جنگ های خارجی و داخلی در آن شکل گرفته بود و سبب شد اقتصاد این کشور به یکی از ضعیف ترین اقتصادها در دنیا تبدیل شود و هم‌چنین منابع غنی آن از جمله معادن به صورت بالفعل مورد استفاده قرار نگیرد.

بحران هایی مثل چالش های امنیتی، ضعف در زیرساخت ها، جنگ و خشکسالی های بلند مدت از جمله عواملی هستند که سبب جاماندگی های اقتصادی و معدنی افغانستان در دو سه دهه گذشته  شده بودند.حالا اما امروز به دلیل نیازی که کشورهای توسعه یافته به لیتیوم دارند، طالبان می تواند زمین بازی را به نفع خود تغییر بدهد. اگرچه امروز برخی نااطمینانی های سیاسی همچنان در افغانستان پررنگ به نظر می رسد اما برخی کشورها مانند چین،هند و پاکستان حاضر به تعامل و تغییر شرایط برای حضور در این کشور شده اند. 

گفتنی ست لیتیوم ماده معدنی خاصی است که در هر کشوری حتی کشورهای معدن خیز یافت نمی شود. از آنجایی که تخمین ها نشان می دهد استفاده و بهره برداری از معادن لیتیوم در بلند مدت امکان پذیر است، این احتمال وجود دارد که کشورهای منطقه و سایر کشورهای دنیا برنامه بلند مدتی برای استخراج و بهره برداری لیتیوم و ذخایر معدنی افغانستان داشته باشند.