امكان سنجی و بررسی مطالعات بازار و تهیه گزارش توجیه فنی - اقتصادی

امكان سنجی و بررسی مطالعات بازار و تهیه گزارش توجیه فنی - اقتصادی

امکان سنجی و بررسی مطالعات بازار و تهیه گزارش توجیه فنی و اقتصادی:

مطالعات امکان سنجی (طرح توجیهی) و ارزیابی اقتصادی قبل از شروع هر پروژه، کسب و کار و یا به منظور امکان پذیر بودن یک ایده انجام می شود. نتایج این مطالعات به سرمایه گذاران و بانکها این امکان را می دهد تا بتوانند جوانب کار را با دقت بیشتری بسنجند و بر اساس برنامه زمانبندی و منابع مورد نیاز و همچنین با بررسی درآمدها و شرایط بازگشت سرمایه در پروژه های سودآوری مشارکت کنند.

شرکت مجتمع صنایع قائم رضا بواسطه سه دهه فعالیت در اجرای پروژه های( مگا پروژه ها) ملی در صنایع فولاد ، معدن ، سیمان، نفت، گاز و پتروشیمی دانش فنی علمی و تجربی مورد نیاز را کسب نموده است.

این مجتمع ضمن اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح نظیر کانون مشاوران اعتباری بانکی و ... قادر به ارائه خدمات مشاوره ای و تدوین طرح های توجیهی ایجادی، توسعه ای و بررسی ایده های سرمایه گذاری از جنبه های مختلف بازار، فنی، مالی و اقتصادی در تمام حوزه ها را دارد.