احیا مستقیم طرح قائم ذوب آهن اصفهان

‌کارفرما: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

محصول نهایی : آهن اسفنجی

ظرفیت تولید: 600/000تن در سال

هدف از اجرای پروژه : احداث کارخانه تولید آهن اسفنجی به روش قائم (بدون استفاده از ریفورمور)

تعهدات شرکت قائم رضا : مهندسی،تامین واجرا (EPC)

همکار: شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک

مشاور:شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک

موقعیت جغرافیایی: ذوب آهن اصفهان

تاریخ بهره برداری:1374