اجرای آتشباری و انفجار در معدن دولومیت مجتمع صنایع قائم‌رضا

روز چهارشنبه 1402/11/18 عملیات آتشباری و انفجار معدن دولومیت واقع در 80 کیلومتری جنوب شرق شهر اصفهان و 8 کیلومتری شمال شرق شهرستان
شهرضا اجرا شد.این عملیات با حضور هیئت مدیره محترم هلدینگ پرشیا فلز اسپادانا و مدیرعامل محترم مجتمع صنایع قائم‌رضا جناب مهندس بقالپور انجام گرفت.