آگهی استخدام

آگهی استخدام

1نفر کارشناس کنترل پروژه

جهت کار در ابرکوه یزد

ترجیحا مرد

3 سال سابقه

کار حقوق و مزایا و مرخصی طبق قانون اداره کار

ارسال رزومه کاری به پست الکترونیک:

estekhdam@ghaemreza.com