آگلومراسیون طرح توازن ذوب آهن اصفهان

کارفرما: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

محصول نهایی : آگلومره

ظرفیت تولید: 4/2 میلیون تن در سال

هدف از اجرای پروژه : احداث واحد آگلومراسیون شماره 4 و بازسازی آگلوماشین های شماره 1،2 و 3

تعهدات شرکت قائم رضا : مهندسی، ساخت و تامین سازه های فلزی ،تجهیزات مکانیکی و برقی و همچنین نظارت بر نصب و راه اندازی

همکار:شرکت پوسکو(کره جنوبی)

مشاور:شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک

موقعیت جغرافیایی: ذوب آهن اصفهان

تاریخ بهره برداری:1390